Gør dig klar til at blive en PRO In

FØRERTEORI PRØVE

Ved blot at vælge din køretøjskategori

eller bestå første gang, garanteret med Præmie

Køre teoriprøve Danmark

Rejsen begynder med Driving Theory Test Denmark, et væsentligt trin, der evaluerer din viden om danske færdselsregler og sikker kørsel for at opnå kørekort. Teoriprøven Danmark praksisprøver svarer til den kørevejledning, som embedsmændene giver dig med alle de oplysninger, der kræves for at tage køreprøven i Danmark.

MockTest

Trin til at få kørekort i Danmark

 • Bestå førerens teoriprøve.
 • Gennemfør et førstehjælpskursus.
 • Få en elevtilladelse.
 • Øvelseskørsel.
 • Bestå køreprøven.

Bemærk: I Danmark udføres førertest af Vejtrafikstyrelsen, som er en statslig styrelse under Transportministeriet. De er ansvarlige for at føre tilsyn med hele licensprocessen, inklusive teoretiske og praktiske prøver.


MockTest

Om Køreteoriprøven Danmark

Kørekortsteoriprøven Danmark er en grundlæggende fase for at få kørekort. Det gennemføres normalt før den praktiske køreprøve. Teoriprøven Danmark er designet til at vurdere en kandidats viden om færdselsregler, vejskilte og generelle trafiksikkerhedsregler.

Emner behandlet i Køreteoriprøven Danmark

 • Trafikretningslinjer og regler
 • Trafiksikkerhed og opmærksomhed
 • Sikker kørselspraksis
 • Farebevidsthed
 • Nødsituation
 • God køreadfærd

Husk: Regelmæssig praksis og en grundig forståelse af færdselslovgivningen er nøglen til at bestå teoriprøven og blive en kvalificeret chauffør i Danmark.

MockTest
Type af test

Danmarks køreteoriprøve Format:

Billedbaseret: Testen består af 25 billeder, der viser forskellige trafiksituationer.

Flere valg: Hvert billede har flere multiple-choice spørgsmål (op til fire), som du skal besvare.

Viden Testen evaluerer din viden om trafikregler, vejskilte, sikker kørsel og genkendelse af farer.

Resultat

Bestået karakter: Du skal svare rigtigt på mindst 20 ud af 25 spørgsmål. Du må kun lave 5 fejl.

Ingen delvis kredit: Hvert billede betragtes som en enkelt enhed. Selvom du svarer rigtigt på nogle spørgsmål i et billede, får du ikke point, medmindre alle billedets spørgsmål besvares præcist.

Varighed: Du får 25 minutter til at afslutte testen.

Sprog: Teoriprøven udbydes på dansk og engelsk.

Mock teoriprøve

Forudsætninger for at få et kørekort i Danmark:

Alderskrav:

Du skal være fyldt 18 år for at søge om almindeligt kørekort til privatbil.

Førstehjælpskursus:

Inden du starter den praktiske køreundervisning, skal du tage et førstehjælpskursus. Dette kursus dækker normalt væsentlig akutbehandling og er afgørende for at få kørekort.

Køre teoriprøve:

Du skal bestå teoriprøven, der vurderer din viden om færdselsregler, skilte og generel trafiksikkerhed. Teoriprøven er tilgængelig online og organiseret af de berørte officielle myndigheder.

Praktiske køretimer:

Efter at have bestået teoriprøven, kan du gå videre til praktiske køretimer hos en certificeret kørelærer.

Øvelsesprøve:

Du bør komme igennem en praktisk vejtest, som typisk omfatter opgaver som parkering, vending og andre grundlæggende køremanøvrer.

Vejprøve:

Efter at have gennemført den krævede teoriprøve Danmark, skal du bestå en vejprøve for at demonstrere din evne til at køre sikkert i forskellige trafiksituationer.

Indhentning af licensen:

Når du har bestået både teori- og praktiske prøver, får du dit fulde kørekort, og så er du kvalificeret chauffør.

Ofte stillede spørgsmål